Raport ESPI nr 30/2022

Zwiększenie zamówienia Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2022 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatami bieżącymi ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, nr 20/2022 w dniu 6 lipca 2022 roku oraz nr 25/2022 w dniu 25 sierpnia 2022 roku od Klienta z Niemiec.

Dotychczasowa wartość zamówienia wynosiła 2.994.460 EUR, aktualna wartość zamówienia wynosi 3.259.009 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Data raportu: 10 listopada, 2022 15:17

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 29/2022

Zwiększenie mocy produkcyjnych

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2022 roku otrzymał pierwszą dostawę produktów od nowego podwykonawcy. Po zaakceptowaniu produktów Spółka rozpoczęła współpracę z dodatkowym podwykonawcą posiadającym fabrykę w Unii Europejskiej, w celu realizacji zwiększonej liczby zamówień na produkty firmy.

Współpraca będzie obejmowała produkcję pieców na drewno według specyfikacji Spółki. Możliwości produkcyjne nowego dostawcy zostały oszacowane na poziomie 6000 sztuk rocznie.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 3 listopada, 2022 15:55

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 28/2022

Rozpoczęcie negocjacji i złożenie oferty na dostawy do DIY Francja

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2022 roku rozpoczął negocjacje i złożył ofertę do jednej z największych sieci DIY w Francji.

Ewentualna współpraca będzie obejmowała dostawy produktów Spółki, zarówno ekologicznych pieców na drewno jak i produktów budowlano-ogrodniczych, do ponad 120 sklepów DIY w Francji.

Rozpoczęcie negocjacji i złożenie oferty jest realizacją strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia negocjacji oraz złożenie oferty za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 25 października, 2022 20:50

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 27/2022

Rozpoczęcie negocjacji i złożenie oferty na dostawy do grupy zakupowej DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2022 roku rozpoczął negocjacje i złożył ofertę do z jednej z największych grup zakupowych DIY w Europie („DIY”).

Ewentualna współpraca będzie obejmowała dostawy produktów Spółki, zarówno ekologicznych pieców na drewno jak i produktów budowlano-ogrodniczych, do ponad 4200 sklepów DIY w dwunastu krajach europejskich.
Rozpoczęcie negocjacji i złożenie oferty jest realizacją strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia negocjacji oraz złożenie oferty za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 19 października, 2022 14:03

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 26/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 2.630.880 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 19 października, 2022 10:09

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 25/2022

Zwiększenie zamówienia Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatami bieżącymi ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz nr 20/2022 w dniu 6 lipca 2022 roku, od Klienta z Niemiec.

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 408.210 EUR, aktualna wartość zamówienia wynosi 2.994.460 EUR. W celu zapewnienia dostępności produktów Klient wpłacił zaliczkę w wysokości 300.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 sierpnia, 2022 10:56

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 24/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 4.355.960 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 24 sierpnia, 2022 14:18

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 23/2022

Istotne zamówienie - DIY Austria, Czechy i Słowacja

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY działającej w Austrii, Czechach i Słowacji.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 358.347 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 sierpnia, 2022 12:39

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 15/2022

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2022_16_08_2022.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 16 sierpnia, 2022 15:52

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 22/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 13.670.880 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 21 lipca, 2022 16:10

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu