Polityka dywidendy

Celem Zarządu LuON S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój LuON S.A., w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy oraz politykę wypłaty dywidendy.

Polityka dywidendy Spółki obowiązuje od 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z polityką, o wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda za 2017 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 roku w kwocie 1,80 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,8 mln zł).

Dywidenda za 2018 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku w kwocie 1,20 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,2 mln zł).

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON

Kontakt

Biuro zarządu

LuON S.A.

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Sekretariat
tel.: ‭22 201 29 43‬
e-mail: kontakt@luon.eu

Relacje inwestorskie

tel.: ‭22 201 29 43‬
e-mail: inwestorzy@luon.eu

Formularz kontaktowy

Animator akcji

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel.: +48 22 201 97 50
tel.: +48 22 201 97 51

e-mail: company@nwai.pl
www.nwai.pl

Autoryzowany doradca

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel.: +48 22 201 97 50
tel.: +48 22 201 97 51

e-mail: company@nwai.pl
www.nwai.pl

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba AkcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział głosach na WZ
Maciej Szymański370.00037.00%370.00037.00%
Dawid Olczak120.66712.07%120.66712.07%
Emil Borusławski120.66712.07%120.66712.07%
Mariusz Gudyn120.66612.06%120.66612.06%
Pozostali268.00026.80%268.00026.80%
SUMA1.000.000100,00%1.000.000100,00%

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:07

Osoba reprezentująca: LuON

Zarząd i Rada nadzorcza

Prezes Zarządu

Dawid Olczak

Dawid Olczak to przedsiębiorca specjalizujący się w branży Smart Home. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie automatyki domowej, projektowania oraz wdrażania systemów inteligentnego domu i zarządzania innowacjami. Pełni funkcję Prezesa w LuON S.A., zasiadał w Radzie Nadzorczej WAT S.A. W przeszłości, z powodzeniem współtworzył infrastrukturę dla sklepów internetowych, był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz zarządzał zespołem specjalistów. Ma na swoim koncie doświadczenie w tworzeniu zaplecza dla firm usługowych z dziedziny inteligentnego domu. W przeszłości prowadził liczne szkolenia dla producentów branży Smart Home, dotyczące wykorzystania możliwości Apple Home w istniejącej infrastrukturze oraz w automatyce domowej ich klientów.

Rada nadzorcza

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:06

Osoba reprezentująca: LuON