Raport ESPI nr 33/2020

List intencyjny OMEGA-WAT

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2020 roku podpisał list intencyjny ze spółką OMEGA-WAT Sp. z. o.o. („OMEGA-WAT”) w sprawie inwestycji kapitałowej Spółki w OMEGA-WAT oraz rozpoczęciu wspólnych przedsięwzięć biznesowych w zakresie fotowoltaiki.

Firmy prowadzą rozmowy dotyczące wspólnych przedsięwzięć biznesowych z zakresu fotowoltaiki, w tym w szczególności:

  1. sprzedaży B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  2. instalacji B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  3. produkcji elementów, urządzeń i produktów związanych z systemami fotowoltaicznymi, w tym w szczególności systemów montażowych oraz produktów offgridowych,
  4. pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne,
  5. budowy farm fotowoltaicznych na gruntach własnych.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy fotowoltaiczne będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Jednocześnie nawiązanie współpracy z podmiotem działającym już na rynku w krótkim czasie pozwoli na szybkie zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia listu intencyjnego za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą OMEGA-WAT może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 października, 2020 17:37

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 16 kwietnia 2019 roku

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 kwietnia 2019 roku.

Załącznik:
ACK_ZWZA_16.04.2019.pdf[:]

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data raportu: 16 kwietnia, 2019 13:37

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 28/2019

Skup akcji własnych

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 11 kwietnia 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 76 akcjI Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,0076 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 12,00 zł.

Emitent posiada łącznie 1277 akcji własnych stanowiących 0,1277 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 11 kwietnia 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_800024_20190411_N.pdf[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 12 kwietnia, 2019 9:55

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu