RAPORT ESPI NR 36/2023

Sprzedaż udziałów ACKERMAN Sp. z o.o. WAT S.A.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 33/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku, informującego o trudnościach finansowych spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”), po przeanalizowaniu sytuacji finansowej ACKERMAN, sytuacji gospodarczej na rynku materiałów budowlanych oraz biorąc pod uwagę plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home, w celu zabezpieczenia interesów Spółki, podjął decyzję o sprzedaży posiadanych udziałów w ACKERMAN. Spółka dokonała w dniu 14 grudnia 2023 roku zbycia 50% udziałów ACKERMAN na rzecz osoby fizycznej, po cenie równej wartości nominalnej sprzedawanych udziałów, t.j. za cenę łączną 2.500 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Data raportu: 15 grudnia, 2023 18:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu