Raport ESPI nr 28/2021

Istotne zamówienie DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w czwartym kwartale 2021 roku. Wartość zamówienia to 558.131 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 listopada, 2021 16:26

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu