Raport ESPI nr 15/2023

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w WAT S.A.

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Macieja Szymańskiego Prezesa Zarządu Spółki dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniach 29-30 czerwca 2023 roku oraz 4 lipca 2023 roku.

Załącznik:
pdf_598167.pdf

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 5 lipca, 2023 18:07

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu