RAPORT ESPI NR 1/2024

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 16 stycznia 2024 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 16 stycznia 2024 r.:

1. Dawid Olczak
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 120.667
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 120.667
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 24.59%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 12,07%

2. Maciej Szymański
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 370.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 370.000
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 75.41%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 37,00%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 17 stycznia, 2024 14:11

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu