Raport EBI NR 4/2022

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2024 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 października 2023 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 18 stycznia, 2024 18:15

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu