RAPORT EBI NR 3/2024

Zmiana adresu Spółki

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie zmiany adresu.

Dotychczasowy adres Spółki:
ul. Lektykarska 54, 01-687 Warszawa

Nowy adres siedziby Spółki począwszy od dnia 1 lutego 2024 r.:
al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 17 stycznia, 2024 16:45

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu