RAPORT EBI NR 2/2024

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16 stycznia 2024 roku

Zarząd WAT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 stycznia 2024 roku.

Załączniki:
WAT_NWZA_16.01.2024.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Data raportu: 16 stycznia, 2024 18:38

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu