Raport EBI nr 2/2019

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2019, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2019 r. — 15 maja 2019 roku
  2. raport za II kwartał 2019 r. — 14 sierpnia 2019 roku
  3. raport za III kwartał 2019 r. — 14 listopada 2019 roku

Raport roczny za rok 2018 — 21 marca 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.[:]

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 8 stycznia, 2019 13:54

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu