Raport EBI nr 19/2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2023_14_11_2023.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2023 16:22

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu