Raport EBI nr 12/2019

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku

[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r, który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 15 października 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., pierwotna data publikacji w/w raportu została ustalona na dzień 14 listopada 2019 r.[:]

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 16 września, 2019 17:54

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu