RAPORT EBI NR 1/2024

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2024, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

1. raport jednostkowy za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 roku
2. raport jednostkowy za II kwartał 2024 r. – 13 sierpnia 2024 roku
3. raport jednostkowy za III kwartał 2024 r. – 13 listopada 2024 roku

Raport roczny jednostkowy za rok 2023 – 19 marca 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Data raportu: 16 stycznia, 2024 18:19

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu