Raport EBI nr 10/2024

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2023.

Załączniki:
1.LuON_Raport_roczny_2023_29.03.2024.pdf
2.Sprawozdanie_finansowe_LUON_2023.pdf
3.Sprawozdanie_z badania_LUON_2023.pdf
4.Sprawozdanie_Zarządu_LUON_2023.pdf

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 29 marca, 2024 18:07

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu