Raport ESPI nr 42/2020

Zakup udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 roku zawarł umowę zakupu od dwóch osób fizycznych 6 udziałów OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”). Stanowią one 30% udziałów i dają 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

Wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi 6.000 zł, wartość zakupu wyniosła 6.000 zł.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

Jednocześnie strony prowadzą rozmowy o zakupie kolejnych 20% udziałów OMEGA-WAT.

Inwestycja kapitałowa ma na celu przyspieszenie ekspansji OMEGA-WAT na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce poprzez dofinansowanie jej działalności kwotą w wysokości do 1 mln zł.
Jednocześnie strony rozpoczynają wspólne przedsięwzięcia biznesowe z zakresu fotowoltaiki, w tym w szczególności:

  1. sprzedaży B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  2. instalacji B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  3. pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne,
  4. budowie farm fotowoltaicznych na gruntach własnych.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy fotowoltaiczne będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Jednocześnie nawiązanie współpracy z podmiotem działającym już na rynku w krótkim czasie pozwoli na szybkie zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce.

Zarząd Spółki uznał fakt zakupu udziałów oraz rozpoczęcie współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą OMEGA-WAT może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 listopada, 2020 15:48

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu