Raport ESPI nr 28/2023

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w WAT S.A.

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniach 3 października 2023 roku oraz 4 października 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Pana Macieja Szymańskiego, Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki:
pdf_627026_pierwotne.pdf
pdf_627185_po_zmianie.pdf

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 4 października, 2023 11:15

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu