Raport ESPI nr 2/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Spółka otrzymała informację od Pana Dariusza Matulka o jego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 27 marca, 2023 17:48

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu