Raport ESPI nr 14/2020

Uzyskanie certyfikatu FSC

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka dniu dzisiejszym otrzymała Certyfikat pochodzenia produktu („Certyfikat”) nadany przez niezależną organizację certyfikującą Control Union Certifications (CUC) w ramach programu międzynarodowej certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (FSC). Certyfikat umożliwia sprzedaż wyrobów drzewnych, stosując najwyższe standardy w zakresie gospodarki proekologicznej. Podstawowym warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zaopatrywanie się Spółki u dostawców prowadzących ekologiczną gospodarkę leśną.

Uzyskanie certyfikatu jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności Spółki poprzez rozszerzenie oferty o produkty budowlano-ogrodnicze z drewna co pozwoli na zmniejszenie sezonowości sprzedaży i dywersyfikację oferty produktowej Emitenta.

Szacowana wartość sprzedaży produktów z drewna w sezonie 2020 to 1,5 mln zł.

Celem Zarządu jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów budowlano-ogrodniczych na poziomie 10 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 20 marca, 2020 12:32

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu