Raport ESPI nr 1/2023

Sprzedaż udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży 10 udziałów OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”). Stanowią one 50% udziałów i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosi 10.000 zł, wartość sprzedaży wyniosła 10.000 zł.

Po dokonaniu transakcji Emitent nie posiada udziałów OMEGA-WAT.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

Wyjście z inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT podyktowane jest niesatysfakcjonującymi wynikami finansowymi OMEGA-WAT w latach 2021 i 2022.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zakończeniu działalności na rynku fotowoltaiki. Powodem decyzji jest zamiar skoncentrowania zasobów Emitenta na bardziej perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 marca, 2023 13:57

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu