Raport ESPI nr 1/2022

Istotne zamówienie - RPA

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2022 roku otrzymał zamówienie w wysokości 12.244 EUR od Klienta z RPA („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2022 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 50.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 15 lutego, 2022 9:32

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu