Raport ESPI nr 1/2020

Zakończenie skupu akcji w ramach drugiego zaproszenia

[:pl]Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 92/2019 informującego o skierowaniu drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje że w okresie 18 grudnia 2019 – 15 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała oferty sprzedaży 867.509 (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) („Oferty sprzedaży”). W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami określonymi w treści trzeciego zaproszenia (stopa redukcji wyniosła 94,24%) i przyjął Oferty Sprzedaży uwzględniając dokonaną redukcję.

Rozliczenie transakcji nabycia 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych przez Spółkę za cenę jednej akcji wynoszącą 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 22 stycznia 2020 roku.[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 16 stycznia, 2020 19:56

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu