Raport ESPI nr 30/2020

Złożenie wniosku o grant

[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o złożeniu w dniu 1 października 2020 roku wniosku o grant w ramach konkursu 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Przedmiotem wniosku jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji Spółki na rynku Kanady i Kazachstanu. W ramach projektu Spółka może otrzymać wsparcie w wysokości do 400 tys. PLN.

O decyzji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w sprawie przyznania grantu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie grantu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 października, 2020 10:28

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu