Raport EBI nr 4/2023

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_skonsolidowany_2022_21_03_2023.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_GK_WAT_2022.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_GK_WAT_2022.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 marca, 2023 12:23

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu