Raport EBI nr 3/2019

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 9 stycznia 2019 roku

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 stycznia 2019 roku.

Załącznik:
ACK_NWZA_09.01.2019.pdf[:]

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 9 stycznia, 2019 20:21

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu