Raport EBI nr 3/2017

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

[:pl]Zarząd spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. Spółka podpisała Umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, z siedzibą w Poznaniu.

Zarząd informuje, iż przedmiotem umowy jest współdziałanie w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect.[:]

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data raportu: 22 czerwca, 2017 14:29

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu