Raport EBI nr 16/2023

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd WAT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 listopada 2023 roku do Spółki wpłynęły pisemne rezygnacje z pełnienia funkcji z dniem 2 listopada 2023 roku przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Dawida Olczaka
Pana Tomasza Prusa
Pana Piotra Grabowskiego

W treści rezygnacji nie podano ich powodu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 listopada, 2023 11:46

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu