Polityka dywidendy

Celem Zarządu LuON S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój LuON S.A., w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy oraz politykę wypłaty dywidendy.

Polityka dywidendy Spółki obowiązuje od 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z polityką, o wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda za 2017 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 roku w kwocie 1,80 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,8 mln zł).

Dywidenda za 2018 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku w kwocie 1,20 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,2 mln zł).

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON