Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba AkcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział głosach na WZ
Maciej Szymański370.00037.00%370.00037.00%
Dawid Olczak120.66712.07%120.66712.07%
Emil Borusławski120.66712.07%120.66712.07%
Mariusz Gudyn120.66612.06%120.66612.06%
Pozostali268.00026.80%268.00026.80%
SUMA1.000.000100,00%1.000.000100,00%

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:07

Osoba reprezentująca: LuON